Η θέση του Βισμουθίου στα σύγχρονα θεραπευτικά σχήματα εκρίζωσης του Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού

9 Απριλίου 2024 8:24 pm
2600 φορές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού και λοιπών Λοιμώξεων του Πεπτικού

Επικοινωνηστε μαζι μας