Δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στο έγκριτο περιοδικό Gut τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων (Hp-EuReg) για την α' γραμμής θεραπεία του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού.

Η πολυεθνική προοπτική βάση καταχώρησης δεδομένων ξεκίνησε το 2013 στοχεύοντας να εκτιμήσει τις αποφάσεις και τα αποτελέσματα της αντιμετώπισης του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού από τους Ευρωπαίους γαστρεντερολόγους. Ελήφθησαν υπόψη δημογραφικά δεδομένα, προηγούμενες προσπάθειες εκρίζωσης, η θεραπεία εκρίζωσης που συνταγογραφήθηκε, οι ανεπιθύμητες ενέργειες και τα αποτελέσματα της θεραπευτικής προσέγγισης. Έγινε ανάλυση σε βάθος χρόνου αλλά και βάσει γεωγραφικής ζώνης.

Συνολικά στην Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων καταχωρήθηκαν 30.394 ασθενείς από 27 Ευρωπαϊκές χώρες εκ των οποίων 21.533 (78%) ασθενείς έλαβαν α' γραμμής θεραπεία εκρίζωσης για το Ελικοβακτηρίδιο, οι οποίοι συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση. Οι αντοχές πριν την α' γραμμής θεραπεία ήταν: 23% στην κλαριθρομυκίνη, 32% στην μετρονιδαζόλη, και 13% συνδυαστική αντοχή και στα δύο αντιβιοτικά. Το συχνότερο χορηγούμενο σχήμα εκρίζωσης ήταν η τριπλή θεραπεία με αμοξυκιλλίνη και κλαριθρομυκίνη (39%) που φάνηκε να επιτυγχάνει εκρίζωση σε ποσοστό 81,5% στην τροποποιημένη intention-to-treat ανάλυση. Ποσοστά εκρίζωσης άνω του 90% επιτεύχθηκαν μόνο με το 10ήμερο 4πλό σχήμα με βισμούθιο ή με τα 14ήμερα συνεχή σχήματα. Η παράταση της διάρκειας θεραπείας, η μεγαλύτερη καταστολή του οξέος και η συμμόρφωση στην λήψη της θεραπείας εκρίζωσης σχετίζονταν με υψηλότερα ποσοστά εκρίζωσης του Ελικοβακτηριδίου. Η ανάλυση των δεδομένων ανά χρονική στιγμή (κατ' έτος) έδειξε ότι σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές σημειώθηκε μεταβολή στον τρόπο εκρίζωσης όπως η εγκατάλειψη των τριπλών σχημάτων εκρίζωσης, η μεγαλύτερη καταστολή του οξέος και οι παράταση της χρονικής διάρκειας των θεραπειών, που σχετίζονταν με συνολική αύξηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας εκρίζωσης (84%-90%).

Τέλος, στην μελέτη εδείχθη ότι η αντιμετώπιση της Ελικοβακτηριδιακής λοίμωξης από τους Ευρωπαίους γαστρεντερολόγους παρουσιάζει ετερογένεια, δεν είναι η βέλτιστη και είναι ανακόλουθη με τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες. Μόνο τα 4πλά συνεχή σχήματα διάρκειας τουλάχιστον 10 ημερών επιτυγχάνουν ποσοστά εκρίζωσης άνω του 90%. Οι Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες ενσωματώνονται αργά και με ετερογένεια στην καθ'ημέρα κλινική πράξη, που σχετίζεται με αντίστοιχη αύξηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας εκρίζωσης.

Στο 25ο Ελληνικό Συνέδριο Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού και λοιπών λοιμώξεων του πεπτικού που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2020, θα παρουσιασθούν τα νεότερα δεδομένα για την 2ης γραμμής θεραπεία H. pylori λοίμωξης από την Πανευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων (Hp-EuReg). Η ομιλία θα γίνει από τον Δρ. Σωτήρη Γεωργόπουλο το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12:30. Το συνέδριο θα μεταδοθεί ζωντανά διαδικτυακά από το Αμφιθέατρο της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας. Οι προεγγραφές ξεκίνησαν και γίνονται στον σύνδεσμο εδώ.

 

 

Βιβλιογραφία

Nyssen OP, Bordin D, Tepes B, Pérez-Aisa Á, Vaira D, Caldas M, Bujanda L, Castro-Fernandez M, Lerang F, Leja M, Rodrigo L, Rokkas T, Kupcinskas L, Pérez-Lasala J, Jonaitis L, Shvets O, Gasbarrini A, Simsek H, Axon ATR, Buzás G, Machado JC, Niv Y, Boyanova L, Goldis A, Lamy V, Tonkic A, Przytulski K, Beglinger C, Venerito M, Bytzer P, Capelle L, Milosavljević T, Milivojevic V, Veijola L, Molina-Infante J, Vologzhanina L, Fadeenko G, Ariño I, Fiorini G, Garre A, Garrido J, F Pérez C, Puig I, Heluwaert F, Megraud F, O'Morain C, Gisbert JP; Hp-EuReg Investigators. European Registry on Helicobacter pylori management (Hp-EuReg): patterns and trends in first-line empirical eradication prescription and outcomes of 5 years and 21 533 patients. Gut. 2020 Sep 21:gutjnl-2020-321372. doi: 10.1136/gutjnl-2020-321372. Epub ahead of print. PMID: 32958544.
 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού και λοιπών Λοιμώξεων του Πεπτικού

Επικοινωνηστε μαζι μας