Στα US$731,9 εκ. η αγορά των τεστ για το Ελικοβακτηρίδιο ως το 2026

29 Σεπτεμβρίου 2020 6:48 pm
4266 φορές

Πάνω από το 50% του πληθυσμού παγκοσμίως είναι μολυσμένο με το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Σε ορισμένες χώρες η λοίμωξη από το Ελικοβακτηρίδιο υπερβαίνει το 80% και αποτελεί μια από τις συχνότερες βακτηριακές λοιμώξεις. Το 1994, επιτροπή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (International Agency for Research on Cancer) ταξινόμησε το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού ως καρκινογόνο τάξεως Ι για τον καρκίνο του στομάχου.

Το 2017, η παγκόσμια αγορά των μη επεμβατικών διαγνωστικών τεστ για το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού έκλεισε στα US$518 εκ. Για την περίοδο 2018-2026, αναμένεται περαιτέρω αύξηση που υπολογίζεται στα US$731,9 εκ. ετησίως. Αυτό αντιστοιχεί σε σύνθετο ποσοστό ετήσιας ανάπτυξης (CAGR) 3,99% για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο (Πηγή: Transparency Market Research, 2018).

Στην αγορά κυκλοφορούν ορολογικά τεστ αντισωμάτων έναντι του Ελικοβακτηριδίου, τεστ αντιγόνου κοπράνων και τεστ ουρίας αναπνοής. Τα ορολογικά τεστ αναμένεται να χάσουν σημαντικό μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς. Αν και πρόκειται για γρήγορη, εύκολη και φθηνή διαγνωστική μέθοδο σε σχέση με τις άλλες δύο, αρκετές ιατρικές εταιρείες όπως η Αμερικανική Γαστρεντερολογική Εταιρεία και το NHS στη Βρετανία έχουν επικαιροποιήσει τις κατευθυντήριες οδηγίες τους και συνιστούν την αποφυγή χρήσης ορολογικών μεθόδων για τον έλεγχο του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού λόγω χαμηλής ακρίβειας.

Αντίθετα, το τεστ ουρίας αναπνοής εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να κατέχει σημαντικό μερίδιο της αγοράς εξαιτίας της μεγάλης ακρίβειας και της αυξανόμενης διαθεσιμότητας.

Τα διαγνωστικά τεστ για το Ελικοβακτηρίδιο διαχωρίζονται επίσης σε εργαστηριακά τεστ και σε προϊόντα point-of-care, με τα πρώτα να συνεχίζουν να κατέχουν τη μερίδα του λέοντος στην παγκόσμια αγορά. Η άνοδος του μεριδίου στα τεστ που διενεργούνται σε εργαστήρια αποδίδεται στον μεγάλο αριθμό των τεστ που πραγματοποιούνται σε μεμονωμένα εργαστήρια και σε διαγνωστικά κέντρα συνεργαζόμενα με νοσοκομεία και κλινικές, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν μεγάλο αριθμό δειγμάτων.

Σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική κατανομή, η Βόρεια Αμερική αναμένεται να κυριαρχήσει στην παγκόσμια αγορά στην περίοδο 2018-2026. Η επέκταση του μεριδίου της αγοράς στη Βόρεια Αμερική μπορεί να αποδοθεί στην παρουσία στρατηγικών εταίρων στην περιοχή αυτή καθώς και στη μετάβαση στις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των μη-επεμβατικών διαγνωστικών τεστ του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού. Η Ευρώπη επίσης αναμένεται να καταλάβει ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς στην περίοδο πρόβλεψης.

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως στην αγορά των μη-επεμβατικών διαγνωστικών τεστ είναι οι εξής: DiaSorin S.p.A., Meridian Bioscience, Inc., Exalenz Bioscience Ltd., Alere, Thermo Fisher Scientific, Biomerica, Inc., Certest Biotec S.L., Sekisui Diagnostics, CorisBioconcept SPRL, και Shenzhen Zhonghe Headway Bio-Sci & Tech Co., Ltd. Πολύ σύντομα αναμένεται η κυκλοφορία στην αγορά και άλλων διαγνωστικών τεστ για το Ελικοβακτηρίδιο.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού και λοιπών Λοιμώξεων του Πεπτικού

Επικοινωνηστε μαζι μας